PROJE YÖNETİMİ

Sosyal Fabrika, hayata geçirmek için çalıştığı her projeyi fikrin çıkış noktasından, uygulamaya ve raporlamaya kadar tüm aşamalarıyla sahiplenir.

Ulusal ve Uluslararası Fonlar üzerine uzmanlaşmış ekibi ile sizlerin fikirlerini hayata geçirmek için çalışmalar yürütür.

Özellikle, topluma hizmet eden veya geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan bir proje söz konusu olduğu zaman, gerekli yasal izinlerin alınmasından, mekânın ayarlanmasına, konukların, katılımcıların, eğitmenlerin mekâna ulaştırılmasından, gerekli eğitim materyallerinin hazırlanıp dağıtılmasına kadar birçok ayrıntıyı içeren bir organizasyon çalışması gerekmektedir.

Sosyal Fabrika, bu çalışmaların eksiksiz ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, yürüttüğü tüm projelerde sorumluluklarını profesyonel bir biçimde ve etik kurallar çerçevesinde yerine getirir, hizmet verdiği ve aldığı kuruluşlarla güvenilir bir iş ortağı olarak yakın iş birliği içinde, dostça ilişkiler kurar ve başarılı bir sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapar. Bu iş birliği çerçevesinde, projenin başarıya ulaşabilmesi için gereken tüm organizasyon çalışmasını da baştan tanımlanmış bütçe içerisinde en uygun koşullarla yerine getirir.

Sosyal Kalkınma ‘nın hayata geçirdiği projeler incelendiğinde hepsinde ciddi bir koordinasyon ve organizasyon becerisinin kullanıldığı net bir biçimde görülebilir.

Bu organizasyon çalışmalarının başarısı için Sosyal Fabrika çalışmanın gerçekleştirileceği bölgede hem özel sektör hem yerel yönetimler hem de sivil toplum ile iş birliği içerisinde proje gereklerini onların da sunacağı destek ve sahiplenme ile hayata geçirerek maksimum toplum katılımının gerçekleşmesini de sağlar.