Hikayemiz

Sosyal Fabrika sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sosyal girişim modelidir. Kamu, Sivil Toplum, Yerel Yönetim ve Özel Sektörle kalkınma alanında çalışmalar yürüten Sosyal Fabrika, yerel, ulusal ve küresel düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma çalışmalarına katkı koyar. 

2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Sosyal Fabrika; Sosyal Kalkınma üzerine uzmanlaşarak proje geliştirme,  proje ve etkinlik yönetimleri konularında bir çok başarılı çalışmaya imza atmıştır.

Sosyal Fabrika; Hayata geçirmek için çalıştığı her projeyi fikrin çıkış noktasından, uygulamaya ve raporlamaya kadar tüm aşamalarıyla sahiplenir.       

Sosyal Kalkınma alanında çalışmalar yürüten Fabrika;

  • Çözüm ortağı olduğu kurumların sosyal kalkınma kapasitelerini geliştirir.
  • Yerel ve bölgesel sorunların çözümünde sahiplenmeyi artıcı inovatif çalışmalar yürütür.
  • Yenilikçi ve yaratıcı çözümlere dayanan sosyal girişimcilik çalışmalarını teşvik eder.